Teks MC Bahasa Madura

Teks MC Bahasa Madura, bahasa & sastra madura, rarenggan basa madura, okara kakanten ban pantun madura, pewara


Teks MC Basa Madura

Otaba se esebbut kalaban Rentenganna (urudanna) Lalampan (acara). Badha se ngoca’ lalampan, badha se ngoca’ lampa. Keng banne lampat.

 

Se kabidan enggi paneka salam. Asabab oreng Madura ampon biyasa mator salam kalaban Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh. Enggi kalaban salam paneka saos.

 

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh

Alhamdulillahi robbil alamin, wassholatu wassalamu’ala ashrofil anbiya’i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Shallallahu’alaihi wasallam. Amma ba’du. (etambai ayat-ayat se langkong sae, mesal dhalem isro’ mi’ro’, maulid nabi tor, walimatul Urs’ tor en-laen epon). Para hadirian se same molja, se ppo tor anom, se badan kaula ta’dzimi sasemba’an agung, guruna badan kaula sadaja, tor se bakal apareng bukona tamba kabudhuwan nyopre kalowar dhari pettengnga alam kabuddhuwan, enggi ka’dhinto Salerana se molja Keyae Abdul Hamid, se rabu epon dhari kalongguwanna (bisa sebbut asma asal, akadiya kottha tor en-laen epon), tor jugan se badan kaula ta’dzimi, menangka pako bume disa ka’dhinto, se nyeppowe tor angraksa (ajaga, aladin tor arabat) bume disa ka’dhinto, Salerana se molja Pak/Bu Kalebun Umar Faruq, menangka pagar tor panyandharan bangsa tor masyarakat disa ka’dhinto.

Para rabu,  seppo tor anom se same molja, ngereng se kabidan enggi ka’dhinto same-same ngonjuggagi poji sokkor sanajjan coma sapalokkor, kalaban bis, manossa acabis, millahi monggu ajunan epon Allah, arrahmanirrahim se maha bellas tor maha ase, kalaban kasamporna’an iman, kaojanan rahmat tor tera’na pangaliyan abakta badan kaula sadaja nyopre anaong dhalem ata’ kajembaran e dhalem tempat ka’dhinto.

 

Asareng kabunga’an se ngalempo’ dhalem aba’, ngereng ta’ kantos loppa sopaja paggun magili sacapcap sholawat monggu ajunan epon Kanjeng Nabi Muhammad se ampon ngoba jalanna karengsa’an daddi kajembaran, se ka’dhimma aba’ abdina sadaja bisa ngoker kaimanan, apajung Allah, asapo’ syahadat atongket iman.

 

Abdina menangka parenteng lalampan, badhi nyampeyagi pan-saponapan lalampan se badhi kalampa e malem ka’dhinto.

 

Rontong renteng ajuman se sapesan enggi ka’dhinto menangka muqaddimah, enggi ka’dhinto pamaosan ummul Qu’ran se badhi se eseppowe sareng salerana se Molja, Keyae Lailul Ilham.

Ajuman lampa se kapeng dhuwa’ enggi ka’dhinto pamaosan surah al-qur’an, se badhi emaos sareng se molja ustadz: Hasan Al-Basri

 

Du’uman lampa se kapeng tello’ enggi ka’dhinto peyatoran, se badhi esampeyagi sareng salerana se Molja keyae Imam Ghazali.

            Peyatoran se saterros epon enggi ka’dhinto dhari Ketua Badan Perkembengan

            Peyatoran se saterros epon enggi ka’dhinto dhari Ketua Badan Penyetan

 

Ondhak lampa se kapeng empa’ enggi ka’dhinto paparengan menangka bukona tamba kabudhuwan, totor kajembaran tor kabunga’an se badhi esampeyagi sareng salerana se molja, Bangaseppo badan kaula, guru sasemba’an agung keyae abdul hamid, dha’ salerana bakto ka ator.

 

Ator lampa se kapeng lema’ enggi ka’dhinto pamaosan duwa (Du’a) se badhi eatorragi sareng Keyae Hafidz Ansori.

 

Dhari badan kaula, pator sakalangkong atas longguna para rabu sadaja, samoga papanggiyan ka’dhinto abakta kabunga’an tor kajembaran monggu saterros epon. Ta’ mabi langkong basa lanjang badan notop lalampan e malem ka’dhinto kalaban pamaosan assalamualaikum warohmatullahi wa barakatuh.

 

Enggi manabi etamba’ana pantun, lebbi sae, tor sadajana bisa sampeyan oba-oba akorragi kalaban badhana lalampan se ekalampa bakto paneka.


5 Komentar

  1. ini bagus, saran saya perbanyak seperti ini yaaa

    BalasHapus
  2. wah ini yang saya cari-cari dari kemarin... saya bisa menta kontaknya ga ya agar bisa hidup tenang

    BalasHapus
  3. kobassa nemmo ngan reya'an

    BalasHapus
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak