Pantun Madura

sanja', sastra madura, lalampan, Mat Toyu

Pantun Madura

Pantun Lailul Ilham


Mulong kalentheng olle sakesa
Ngala' serkaja nganggui andha
Bila dhateng bulan poasa
Ate gumbira tadha' padha

Ngokep nangka dhalem petthe
Bila towa camporen pathe
Mun apoasa padha ngestete
Sopaja olle kaotamaan dhari Guste

Moger kan kapo lakar nyangsara
Usa okor pa ce' pasthena
Pa po-lempo se ta' apoasa
Tanggal 29 sambelliyan sapena


Maos jugan

Pantun Sum @Bumercon

Tarebung bungkana ta'al
Kembanga manyang nyamana
Mon gi' baras akal-pokal
Mon mate kare kastana

Mano' besse nyamana kapal
La'as kerreng ejemor e terpal
Gita' daddi apal-pal
Bila daddi akal pokal

Ka moncar ka lao'na
Kacar colo'na


Pantun Mat Toyu

pantun madura sanja' kona
lebur daddi perak
abung-sambung daddi bunga
sala lopot ja' atellak

Kapal ngangko' besse
Bessena dharina ausi
Apalpal nyare pesse
Pessena ollena korupsi

Ka pasar are salasa
Pamolena lebat asoka
Sanonto bulan powasa
Nyare malem kaburu buka

teppong campor tellor
ekaladhu' lamban kaldhu
Ja' kantos loppa asaor
Seangnga malle ta' katondhu

Ka bandhing sake' gigi
Marena ngael leppet
Atarawi sandhing kopi
ta' loppa roko' oepetMaos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak