Puisi Madura: Rassa Pasthe

Puisi Madura mat toyu, sastra basa madura, bahasa madura, sanja' sumenep maulid nabi

Rang-garangan

 

keban paleng gate mesem

kalamon badha ajam

mangga’an. Mangga pajat kakanna

 

paleng gate jaga malem

agalajar matabar mesem

ajam-ajam akerrek. Tako’

tako’ ta’ daddi lopot sambelian

 

Gappora-Songennep, 1429

 

Pasthe

 

bila dika ngorba essena ate

lalak soap sampe’ ka pesse-pesse

obu’-obu’ tombu pote

ekaeding ro’om labun pote

 

sajja pangarep padha terro pasthe

sabellun nyaba abarunjut pate

 

dika andhi’ ate

bula ngarep pasthe

 

seyang ban malem abakte ka Guste

sabab ngantos te-gette

otaba ngantos gettana bukte

ta’ kera metto, mon ta’ olle

jembarra alam ban Guste

 

sabban kaodhi’an ta’ pasthe

esare ka dhalem ate

se posang e babana are

ngalengsang ta’ esopre

 


Labbuwan Jembar, Sora 1442


Maos  jugan

 

Jaran

 

jaran akenca’, ngacar kangan, ngacar kacer

jaran akenca’, ngacar kangan-kacer

 

kalaban sokona pa’-empa’

ngeding monyena saronen akenca’

alonca’, ngangka’ soko adha’

nyemba bakte ka se nenggu ban ka se nangga’

 

jaran aca’jing, ajunjung pangantan

ngacar tan-kotan se padhana setan

tan-palotan nompa

tan-taretan padha bunga

 

jaran atandang

ebunto’e se nyo’on geddhang ban gaddhang

gendhang ngantang, apa’-pa’ salpa’ e taneyan lanjang

saronen ngaranang, gung ngadenggung

 

jaran akenca’ sampe’ aba’na leca’

ngacar kangan-ngacar kacer

sadajana nompa

bunga

 

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442


Maos jugan

 

Arassae

 

sabban laggu ngenom aeng kella, kadhang la’ang

kalaban kellana sabrang, tales, asandhing peccegga buja cabbi

bila seyang kalaban orabba sabrang karet, acammpor kellana rebbung

parodda sekkol tono

 

kadhang kalaban rojak topa’, otaba rojak cello’

bila malem, kalaban soto otaba kaldu

peddhis caca ekalenyem sakaleyan

 

kadhang nyarap kalaban tajin nase’, tajin bubbur

agu’-ganggu’ korkit, cocor ban tangguli

kopengbali, sumpil otaba teoti ban tauisi

 

arassae ban mapolong kajembaran

se ngombar abareng okos-okos dhalem dha’aran

nyalengkep ta’ aokep, asongkap dhalem sandhakep

 

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442

 

 

Mellok

 

damar kambang ngambang e sagara

mellok nyonare lengkep ona’ ate

 

mellok tengnga sagara

angen se ngalesser

nojju ka daradan, epayothok se moleya

nojju arongan, epanaja’ kajembaran

 

mellek kadibi’an

e babana bintang ngamennyar

nanggala, karteka ban mesemma dika

nyonar dhalem kabunga’an

 

damar kambang ngambang e sagara

dhalem pagan-pagan se pon karepos perrengnga

 

mellok-mellek kadibi’an

ta’ mate sanajjan angen agules

amba’ pate

 

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak