Indina Zulfa Ilahi

Madhurâ ḍâlem Kaca Sajhârâ

Parsasat ajâm atellor emmas, saka’ḍinto nyareḍḍhemma Indonesia sè ka alok kalabân bhâng…

Muat postingan lainnya
Tak ada hasil yang ditemukan