Raker Ansor: Ngongodhadan Ta' Ancor


Lalampan.com. 1444. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda (PAC GP) Ansor Kacamadan Paragaan ngalaksana’agi musyawarah “Rapat Kerja” are mangken (Ahad paeng) 03 Jumadil Awwal (27 November 2022) molae kol 12.00 seyang kantos asar maba (para’ compet are), tempat epon enggi paneka esaba’ e Tabun educultural Art, Aengpanas (Jl raya Sumenep-Pamekasan). Sadaja ngongodhadan se akompol dhalem GP Ansor Paragaan padha rabu sadaja, tamaso’ lora Fatih, Loras Hasan, tor jugan banga seppo dhari Banser enggi ka’dhinto K. Kurdi se kalongguwan epon dhari Aengpanas.

 

Musyawarah ekabidi saamponna sadaja jama’ah ampon akompol, GP Ansor Paragaan ka’dhinto aropa’agi sadaja ngongodhadan molae disa Karduluk kantos Kaddhuara Temor, pengurus eban-sabban disa esebbut kalaban Pengurus Ranting. Saenggana pengurus Ranting dhari sabban disa jugan rabu dhalem musyawarah ka’dhinto. Musyawarah ka’dhinto ekabidi kalaban pamaosan Fattihah (patteha) se eseppowe sareng salerana se molja Ustadz Hasan Basri tor jugan pamaosan shalawat nariya.


Maos jugan

 

Lampa saterros epon enggi paneka sambutan dhari Ketua Umum enggi paneka Ustadz Imam Ghazali S.Pd. dhalem petotoran epon, Tadz imam se aropa’agi priode kapeng dhuwa’na (polana daddi katowa pole), majijib sopaja agenda program kerja paneka lebbih semma’ dha’ ka ranting (ranca’) se badha eban-sabban disa, saenggana banne coma PAC (Pimpinan Anak Cabang), namong ranting jugan odhi’. Pangarep se raja, dhari tawon 2023 (1444-1445/6) disa se gi’ sobung ranting epon bakal ebillai sopaja enggala duli badha ranting. Saenggana ta’ amonye “La Mutu wala yahya, tidak bermutu tor tak matadha’ biaya” enggi manabi sobung orengnga enggi tolos ta’ bermutu. Dhabuna Tadz Imam.

 

Kemandirian (bisa jumenneng dibi’) organisasi ranting aneka jugan daddi program unggulan, saenggana kalaban jumenneng dibi’, organisasi bisa ajalan ta’ kalaban akodun. Se pongkasan enggi paneka mabagus admistrasi dhari sadaja ranting, se ka’dhimma neka daddi program kerja epon kaderisasi sopaja badha data anggota, KTA tor samacemma. Jumenneng dhalem organisasi neka jugan banne namong ranting, PAC jugan bakal badha paleng adha’ sopaja bisa mandiri kalaban maodhi’ ekonomi kreatif, sopaja bisa gadhuwan pangaselan, tor bisa apareng somber rajekke monggu anggota se ta’ gadhuwan kasap: badha pan-sanapan opsi molae dhari pom mini, adagang buku, tor bisa jugan mokka’ café se aropa’agi Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) Paragaan. (Nyamana bai pangaterro).

 

Agenda rutin akadiya MDS RA tor maos ketab koneng aropa’agi kegiatan se ta’ kengeng dina sopaja ngongodhadan padha ngarte ka sadaja hokom fiqih tor en-laen epon. BAANAR neka Badan Ansor Anti Narkoba (banne Bandar Narkoba). Badhana BAANAR sopaja masyarakat ajauwi sadaja se mamabuk, otamaepon ngongodhadan se ta’ agabung ka Ansor, sopaja salamet e dunnya tor akherat, mabadha kerja sama sareng polsek/polres tor jugan BNN.


Maos jugan

 

E priode samangken, bakal mabadha tim cyber se ka’dhimma sopaja sadaja kegiatan ansor bisa ekaonenge sadhaja masyarakat. Ka’dhinto bagiyan dhari syi’ar (dakwah). Banser (Barisan Ansor Serba Guna) bakal mabadha kerja sama sareng koramel nyopre kaamanan sakacamadan, tor jugan bakal aberseyan lingkungan sopaja sobung banjir. Penguatan ideologi Aswaja tor pancasila ka’dhinto aropa’agi hal utama se wajib tor kodhu daddi ramo’na sadaja program kerja. Bakal mabadha kajian sabban bulan sopaja bisa diskusi analisis sosial dan budaya. Jugan bakal maodhi’ perpustakaan, pangarep samoga bukuna ta’ elangan. Tor jugan esepakati sopaja mabadha kas sabban papanggiyan. Sa ikhlas epon. Saebu. Dhuibu. Lalampan ka’dhinto epongkase sareng du’a.

 

Ban ta’ loppa apoto abareng. Ngereng maso’ ansor, sopaja ngongodhadan ta’ ancor!

 

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak