Empa’ Buku Sastra Madura Eterjema’agi

Buku Sastra Bahasa Madura, Tora, Sokana, Lanceng Talpos, Oreng oreng palang, Mat Toyu, Lukman hakim Ag, N Shalihin Damiri, Sastrawan Sumenep Sampang


 

Lalampan.com. 1444. Empa’ buku sastra Madura eterjema’agi ka dhalem basa Indonesia. E taon dhuwibu salekor (2021), badha empa’ buku sastra Madura, buku se etoles kalaban basa Madura eterjema’agi ka Basa Indonesia, salaen buku Basa Madura, jugan badha basa Jaba tor basa  Using (Banyuwangi). Buku kasebbut bisa eterjema’agi sareng Balai Bahasa Jaba Temor. Pelaksanaan penerjemahan dhalem tello bulan.

 

Buku kasebbut aropa’agi satengkes careta pandha’ se abul-ombul “Lanceng Talpos” karangan epon N Shalihin Damiri, se pajat ngombar e bulan Mei taon 2020 dhari penerbit Diva Press Yogyakarta. Buku paneka aesse sapolo careta pandha’, pan-sanapan careta pandha’ paneka ampon ngombar e Jawa Pos Radar Madura. Buku paneka ekerem ka Yayasan Kebudayaan Rancagé e taon 2020.


Maos jugan

 

Buku se kapeng dhuwa’ enggi paneka jugan satengkes careta pandha’ se abul-ombul Satengkes Carepa Pandha’ Madura “TORA”, buku paneka aropa’agi karangan salekor pangarang dhari (sa) Madura. Badha sabidak tello’ careta pandha’ (carpan) dhalem buku paneka. salekor pangarang paneka aropa’agi oreng se seggut ngerem tolesan carpan dhari 26 Juli 2015 kantos aher 2016. Buku paneka ngombar e taon 2017, eterbittagi sareng Jawa Pos Radar Madura. Sadaja careta pandha’ se badha dhalem buku paneka eterjema’agi ka dhalem basa Indonesia.

 

Buku se kapeng tello’ enggi paneka buku sanja’ (puisi basa Madura) se abul-ombul  “SOKANA” karangan Mat Toyu, buku paneka ngombar e taon 2020 dhari penerbit Koma Media (kerja sama sareng arsipprosamadura, se eseppowe sareng saleran se molja, Pangeran Fajri Andika) Yogyakarta. Buku paneka aesse pettong polo sanja’ Mat Toyu malolo. Pan-sanapan sanja’ jugan ampon perna ngombar e Jawa Pos Radar Madura, akadiya gula, karopo’, tor jajan genna’. Buku paneka jugan ekerem Yayasan Kebudayaan Rancagé e taon 2020.

 

Buku se kapeng empa’ enggi paneka buku satengkes careta pandha’ karangan Lukman Hakim Ag se abul-ombul “Oreng-oreng Palang.” Buku paneka ngombar e bulan Desember 2018 dhari penerbit Sulur Pustaka Yogyakarta. Aesse ennem careta pandha’ peleyan. Sanajjan carpan, caretana e dhalem buku paneka cokop kowat tor bannya’ agandhu’ parsemon engga baburugan se patot daddi tatengnger dhalem ngadhebbi kaodhi’an.

 

Empa’ buku paneka aropa’agi peleyan dhari Balai Bahasa Jawa Timur. Dhalem pelaksanaan penerjemahan paneka, tim se nerjema’agi epele kalaban seleksi. Seleksi paneka pajat apabadha sareng Balai Basa Jaba Temor. Bakto ganeka, bannya’ se noro’ seleksi, badha sekitaran saekeddan lebbi. Dhalem seleksi paneka, pangarang jugan tamaso’ dhari bagiyan juri. Molae dhari Lukman Hakim Ag, N Shalihin Damiri tor Mat Toyu.


Maos jugan

 

Salastarena seleksi badha tello’ se lolos kaangguy daddi penerjema. Settong penerjema khusus buku TORA aropa’agi dhari Balai Bahasa dibi’, enggi paneka Dwi Laily Sukmawati (Pimpinan Redaktur Majalla Jokotole). Bapak Adrian Pawitra  oreng Madura se nettep e  Sidoarjo. Bapak Adrian pangaran kamus besar Bahasa Madura Indonesia aropa’agi se nerjema’agi buku sanja’ “SOKANA” karangan Mat Toyu, Bapak  Dr  Moh. Hafid Efendy. M.Pd. dhari kottha Pamekasan, (Ketua Yayasan Pakem Maddu tor dosen IAIN Madura) aropa’agi se nerjema’agi buku carpan “Oreng-oreng Palang” karangan Lukman Hakim Ag, tor se nerjema’agi buku carpan “Lanceng Talpos” karangan N Shalihin Damiri enggi paneka Nurul Fadhilah se dhari Ambunten Sumenep.

 

Saamponna eterjema’agi ka dhalem basa Indonesia, ta’ laju eterbittagi, namong gi’ etalektegi sareng pangarang-pangarang Madura akadiya Mahwi Air Tawar tor Royyan Julian, jugan dhari kalangan akademisi enggi paneka Profesor A Ghazali Syukur, se kalongguwan epon dhari Malang. Saamponna antara pangarang (N Shalihin Damiri, Mat Toyu tor Lukman Hakim Ag) saroju’ monggu hasil terjema’an epon, tor jugan sobung se parlo epasae pole, buku paneka bisa eterbittagi.

Aneka Hasella:


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak