Nyamana Pesse e Bahasa Madura

 Pesse Madura, Sastra Madura


Ca’-Oca’ Pesse

Lalampan.com. 1444. Are sateya ajar ca’-oca’ se cekka’ ka pesse. Tantona mon olle pesse reya mesemma taker ta’ kabuwa’, lowa.


pesse mera iya areya pesse dhimbaga

Pesse budhu’ iya areya pesse se epajalan kalaban mabudhu’

Pesse ontalan iya areya pesse se ebagi ka pangantan/komantan anyar

pesse dalubang iya areya pesse se ekagabay dhari dalubang otaba kertas

pesse pote iya areya pesse se ekagabay dhari salaka

pesse panjer iya areya pesse se ebajarragi kaadha’ (daddi pangadha’) sakone’

pesse taro iya areya pesse se epasang dhalem taro

pesse cara iya areya pesse epapolong kaangguy aparlo otaba gabay

pesse bine’ iya areya pesse se epaenjam kalaban badha budhu’na

pesse jaban iya areya pesse se epakompol ka settong oreng se noro’ taro

pesse tampes iya areya pesse kerneng

Maos jugan


pesse coke’ iya areya pesse sabagiyan ollena amaen se ebagi dha’ ka se enggunan maen

pesse palsu iya areya pesse ta’ asli se elarang bi’ pamarenta

pesse panebbus iya areya pesse epamajar dha’ gadhin kaangguy nebbus barang

pesse buta iya areya pesse olle nemmo ta’ etemmo se andhi’

pesse raja iya areya pesse se jumlana bannya’

pesse balin iya areya pesse enjaman se ella epabali

pesse panas iya areya pesse ollena awal juwal barang se ta’ halal/ ta’ tida’

pesse salabat iya areya pesse ebagi dha’ oreng se noro’ kaonjangan/ ka oreng se maca duwa

pesse sarana iya areya pesse rat-sarat kaangguy ebagi ka dhukon.


ca’-oca’ paneka epondhut dhari buku Kosa Kata Bahasa Madura Lengkap, Bastari – Yoesi Ika Fiandari, Karya Simpati Mandiri

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak