Pantunna Rowi El-HamziAterna' pete' bannya' se babine'
Melle mane' epasang ka kaen
bannya' lalake' ta' abine
Babine' mangken bannya' lebur ka andhi'na oreng laen

Ta' nyaman juko' embi'
anyamanan ajam kampong
Ta' nyaman andhi'a dibi'
anyamanan ollena ngampong

Sake' tabu' akemmia 
manceng ka songai e bengko atana'
Lalake' sateya bannya' terro abinea
Maske lanceng laju mele se la andhi' ana'

Ja' mandhiyan e dhalem jedding
e jedding aenga ta' berse
Ja' abineyan oreng se gun raddin
Babine' raddin gun matadha'an pesse

Arapa'a entar ka candi
mun ta' entara melle sarabi
Gabay apa mon gun raddin
mon keng ta' tao ngaji


Balatthang lakona ngampe'
Rengnge' lakona ngekke'
Pacakang daddu reng lakek
Reng bine' reya butona nase'

Ngala'a perreng bannya' se robbu
Pangarana egabaya tabing
Hey toyu binena oreng ja' lako rayu
bila apesa pas ta' ekabin

Pereng kene' apolong ban kaju,
Ngala' magi' etengnga nanas
Reng bine' se endha' emadu
pagi' neng aherat bakal apajung emas

Nenggu topeng sambi arenduh, 
nenggu tandha' kona ji anas
Reng bine' se ta' endha' emadu
berarti ta' endha' epajunge emas


Rowi El-Hamzi oreng Gindhaga, Buabu Longos

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama