Ta’ Noro’ Babang Dhalem Taman Posyandu PKKKarduluk. 2022. Dhalem maemot Kamardikaan Republik Indonesia se kapeng 77, Taman Posyandu asareng PKK Karduluk ‘ngereng’ lomba Posyandu se epabadha sareng Tim Penggerak PKK Kacamadan Paragaan, se eseppowe sareng ibu Gita Sri Wahyuni.

Lomba taman Posyandu ekalampa e ban-sabban disa, kalaban pan-saponapan peserta se badha e kacamadan Pragaan. Dhalem lomba taman Posyandu se ekalampa e dusun Somangkaan rabu bidan-bidan senior akadiya ibu Asriyatin, A.Md Keb, ibu Ida Astutik A.Md Keb, ibu Kalebun disa Karduluk, Mabruroh S.Pd.I. Para Nakes Karduluk akadiya bidan tor perawat jugan ato-banto lalampan Taman Posyandu. Bu Nur Halimah tor Bu Hairani Sulfi menangka tim penilai dhari Puskesmas Paragaan. 

Posyandu paneka kaator monggu sadaja masyarakat, molae baji’, na’-kana’, ngongodhadan tor jugan reng seppo (lansia). Dhalem kasempadan paneka tanto oreng-oreng se entar apareksa sajan ragep, salaen nyopre sehat jugan sopaja apanggi bu kalebun. Bu Kalebun aromasa bunga ngoladi masyarakat se perak kalaban badhana Taman Posyandu paneka.


“Samoga Posyandu paneka apareng manfaat monggu masyarakat, saenggana masyarakat ta’ kodu apareksa ka man-ka’dhimman tor ta’ bannya’ abi’na.” Dhabuna Bu Kalebun. 

Posyandu paneka ekalampa sabban bulan sakaleyan e ban-sabban kampong, namong sanajjan sabulan sakaleyan, para nakes ngarep sopaja masyarakat paggun entar bila badha posyandu.

“Pangarep sopaja masyarakat paggun amanfaattagi badhana posyandu paneka sanajjan sabulan sakaleyan. Sabab Posyandu paneka dhari masyarakat, oleh masyarakat, monggu masyarakat.” Dhabuna Bu Bidan.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama