Pantun Hafid Ansori

sf: Hafid Ansori


Melle kopi entar ka malang
Nompa' bis epalagguwi
Nyari bine sang-tasangsang
dila nemmo ta' etoguwi

Jareya jat nyamana koceng
Mon ngakan ta' bisa sakone'
Jareya se anyama lanceng
Entar kaonjengan gasek kadibi'

Gigina koceng ekakan li'-gili'
Pas tang kole' ekakan rengnge'
Mon lanceng nyemma'e bannya' babine'
Dhi-budhina posang kadibi'

Melle koceng bunto'na bunter
Mon gi' lanceng jet kodu caper

Bu farhatun andhi' koceng
Ampo ngakan ka ji sarkawi
Dha'-adha'na apantun lanceng
Badha se dhateng ta' elongguwi

Hafid Ansori. Reng Gappora se toman ajar e UIN Sunan Kalijaga, asareng Sanggar Nun Yogyakarta.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama