Ngongodhadan Parjuga Ngalampa LombaKARDULUK-2022. Ngongodhadan "Karang Taruna Parjhughâ" Karduluk, Paragaan, Songennep ngalampa'agi Lomba-lomba. Lomba kasebbut molae dhari lomba Nasyid Islam, maos sanja' kamardikaan. 

Lomba paneka elaksana'agi dhari tanggal 19 Agustus 2022 esaba' e taneyan balai disa Karduluk.

Monggu Nasyid Islam, lomba paneka badha dhuwa' kategori, enggi paneka monggu anak-anak omar 15 (O-15) tor dibasa se pon omor 16 taon kaattas.

Metorot katowa lomba Mohammad Salim badhana lomba paneka kaangguy maemot tor ngesse'e Kamardikaan Bangsa Indonesia se kapeng 77.

"Dhalem maemot kamardikaan neka, ngongodhadan kodu andhi' kreatifitas, keahlian, se ka'dhimma bisa eoladi dhalem noro' lomba. Saengga ngombar ngongodhadan se bisa maro'om Bangsa." dhabuna Salim kalaban mesem balibissa.

Hal ka'dhinto jugan eteggesse sareng Pak Kalebun se ngodha, Ahmad Faruq, S.Pd.I M.Pd.I

"Enggi, samangken ngongodhadan kodu bisa ngangka' nyamana disana kalaban keahlian se parjuga. Kalaban keahlian paneka disa bakal maju." dhabuna Kalebun Faruq.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama