Molang Are, Al-Fatihah Morak Buku

sf: panitia molang are T. Al-fatihah

GULUK-GULUK. INSTIKA. Dhalem molang are se kapeng XIII, UKM Teater Al-Fatihah bakal morak buku "Kerrong ka Omba'" serradan (karangan) epon Mat Toyu (Dosen STIDAR) se badhi eporak tor edhudhit sareng salerana se molja, Bapak Avan Fathurrahman (Guru SD & Pendongeng Nasional), se rabuepon dhari Topote, se pajat parjuga kalaban Padungngeng Nasional, tor kalaban moderator dhari Dewan Kesenian Sumenep, enggi ka'dhinto, Salerana se molja Bapak Sangat Mahendra se rabu epon dhari Batowan Songennep.

UKM Teater Al-Fatihah ka'dhinto menangka Unit Kegiatan Mahasiswa se badha e kampus Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep Madura. 

Lalampan morak buku paneka badhi kalampa  are Ahad, tanggal 28 Agustus 2022 (30 Sora 1444) pokol settong seyang (13.00) se bakal kalampa e gedung Aula As-Syarqawi Bukit Lancaran, INSTIKA luk-Guluk, Songennep.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama