MWC-LAKPESDAM NU Ngalampa’agi Penguatan Ideologi Keaswajaan


PARAGAAN-2022. Majlis Wakil Cabang sareng Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (MWC-LAKPESDAM) NU Kacamadan Paragaan ngalampa’agi Istighosah Kubro se kalampa e kantor MWC NU Paragaan e lantai dhuwa’. E dhalem acara ka’dhinto jugan ejarbaba’agi menangka penguatan Ideologi Keaswajaan, enggi ka’dhinto menangka ahli sunnah wal jama’ah. Aponapa ma’ kantos kodu mabadha “Penguatan Ideologi Keaswajaan” sampe kodu mabadha Pimpinan Anak Ranting (PAR) se badha e ban-sabban disa?

Parlo ekagali, serangan ideology dhari kelompok laen ka’dhinto ampon nyasar ka disa-disa, saenggana parlo esekkak jugan kalaban badhana pos enggi ka’dhinto kalaban maodhi’ langgar, mushallah tor jugan masjid menangka daddi benteng paleng aher dhalem ajaga gempuran kalangan radikal.

Metorot Ketua Pimpinan Cabang Songennep, KH. A Pandji Taufiq, ajarbaba’agi kelompok-kelompok laen neka penter ampon abay-gabay, akadiya ipin-upin se bisa ngajari tauhed, namong shalawadanna edina. Sobung ta’ eajari atahlil, ta’ eparenge oneng ponapa nadaman se langkong sae. Ka’dhinto tandhana oreng ka’dhissa’ (kelompok laen) ampon ancang-ancang. Kalaban badha buku-buku, video, film pendha’, neka na’-kana’ bakal lebur. Manabi keyae langgaran ta’ ngoba cara, enggi banne sadaja, aneka bakal edina’agi sareng ret-moredda.

Lastarena ka’dhinto, sadaja pengurus Pimpinan Anak Ranting eparenge le-olle otaba ijazah sopaja daddi mal-amalan sabban lastarena ashalat, sopaja bisa ajaga aba’ tor masyarakat se badha e magarsarena. Dhalem acara ka’dhinto jugan Pengurus Pimpinan Anak Ranting (PAR) ngaolle tandha ja’ aba’na ampon “Sah” daddi Pengurus Pimpinan Anak Ranting, aropa sorat kalaban setempel tor jugan plang/palakat, bisa egantong e lowar mushalla, saenggana ta’ epaso’e kelompok laen se bisa mababaja dha’ magarsarena.

PAR ka’dhinto jugan eso’ona banne coma aktip ashalawadan tor atahlil namong samoga bisa merte tor maratene na’ poto yatim, minimal settong se badha e magarsarena. Jugan kadinapa carana bisa makompol koin (obang kernengan) kalaban esaba’ ka dhalem omplong saenggana sabban bulan bisa epakompol saenggana bisa daddi kakowadan ummat.

PCNU Songennep jugan dhalem kabadhaan nyeappagi kampong NU. Bab kampong NU ka’dhinto gi’ dhalem musyawarah reng-sareng bangaseppo tor tokoh masyarakat.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama